Katalog stron Regulamin O katalogu SEO Kontakt
  cała fraza     które kolwiek ze słów  

Katalog - kategorie:
:: Aktualno?ci
:: Biznes i ekonomia
:: Firmy wed?ug bran?
:: Fundacje
:: Komputery i internet
:: Kultura i sztuka
:: Medycyna i zdrowie
:: Motoryzacja
:: Nauka i edukacja
:: Regionalny
:: Rozrywka
:: Spo?ecze?stwo
:: Sport i rekreacja
:: Turystyka
:: Zakupy on-line

Wykonanie:
:: projektowanie-www.pl

Polecamy:
:: taxi bagażowe warszawa
:: psycholog białystok
:: przeprowadzki warszawa
:: palety produkcyjne
:: www.parkingokecie24.pl warszawa

Dobre katalogi:
:: www.meble.wpigulce.pl

Inne:
:: Mapa strony

:: Stron
- w katalogu: 13161
- odrzuconych: 77635

Katalog / Fundacje


Ekologia (4)
Nauka (3)
O?wiata (2)
Pomoc chorym (6)
Pomoc spo?eczna (5)
Pomoc zwierz?tom (5)
Rozwój regionalny (1)


Losowe wpisy z kategorii:

Ochrona Dzieci
Strona z informacjami dotycz?cymi ochrony dzieci przed przemoc? w rodzinie. ...
[ dodano: 03.10.2006 ]   [ Ochrona Dzieci ]

Fundacja Essentia | Organizacja Po?ytku Publicznego
Organizacja po?ytku publicznego zajmuj?ca si? promocj? kultury w?ród dzieci i m?odzie?y. Realizuje warsztaty i projekty artystyczne, imprezy kulturalne, programy edukacyjne. ...
[ dodano: 10.03.2006 ]   [ Fundacja Essentia | Organizacja Po?ytku Publicznego ]

Bioluminescencja - ?wiec?ce bakterie
Strona z informacjami czym s? ?wiec?ce bakterie. Znajduj? si? tu wiadomo?ci na temat budowy, ?rodowiska ?ycia czy hodowli bakterii luminescencyjnych. Jest równie? kilka ciekawostek zwi?zanych...
[ dodano: 05.05.2007 ]   [ Bioluminescencja - ?wiec?ce bakterie ]

Fundacja Kamelot
Fundacja Kamelot z ?odzi, to organizacja pozarz?dowa. Fundacja zajmuje sie pomoc?, doradztwem dla najubo?szych. Fundacja Kamelot doradza w Biurze Porad Obywatelskich w Ozorkowie. Fundacja Kamelot...
[ dodano: 30.09.2007 ]   [ Fundacja Kamelot ]

Odnawialne ?ród?a energii
EC BREC IEO jest jednym z pierwszych prywatnych instytutów naukowych, ??cz?cych prace badawczo-rozwojowe z wdro?eniami i dzia?alno?ci? konsultingow? w dziedzinie: odnawialne ?ród?a energii (oze). Interesuje...
[ dodano: 15.11.2011 ]   [ Odnawialne ?ród?a energii ]

Dom ?w. El?biety w Kwidzynie - Hospicjum
Podstawowym zadaniem Zgromadzenia jest uwielbienie Boga i wspó?dzia?anie w budowaniu Jego Królestwa. Placówka Sióstr El?bietanek w Kwidzynie urzeczywistnia to miedzy innym poprzez ; s?u?b? ubogim,...
[ dodano: 17.05.2007 ]   [ Dom ?w. El?biety w Kwidzynie - Hospicjum ]

Hospicjum
Hospicjum we w?odawie - organizacja po?ytku publicznego - opiekujemy si? osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej. ...
[ dodano: 15.02.2006 ]   [ Hospicjum ]

Fundacja Spe?nionych Marze?
Fundacja pomaga dzieciom dotkni?tym chorob? nowotworow? i ich rodzicom, spe?nia dzieci?ce marzenia, przywraca u?miech na ich twarzach. W serwisie mo?na przeczyta? o celach fundacji, jej...
[ dodano: 10.07.2008 ]   [ Fundacja Spe?nionych Marze? ]

Fundacja Pami??, Która Trwa
Fundacja Pami??, Która Trwa zosta?a za?o?ona aby utrwala? pami?? o wspólnej historii Polaków i ?ydów. Aby gromadzi? i upowszechnia? wiedz? dla upami?tnienia miejsc i zdarze?...
[ dodano: 19.03.2009 ]   [ Fundacja Pami??, Która Trwa ]

Gi?yckie schronisko dla psów
Gi?yckie schronisko prowadzone przez Przedsi?biorstwo Prowadzenia Schronisk Dla Bezdomnych Zwierz?t ...
[ dodano: 18.09.2006 ]   [ Gi?yckie schronisko dla psów ]


Copyright © 2005-2012 katalog stron on-line24h - warto tu być!